clinical research

committed to You

O nas

Across Alliance

Across Alliance jest międzynarodową organizacją skupiającą 5 europejskich firm CRO, które aktywnie działają w 20 europejskich krajach. Across Alliance zostało utworzone w 2005 roku z inicjatywy monipolu jako odpowiedź na oczekiwania firm farmaceutycznych, aby prowadzić badania kliniczne na skalę międzynarodową.
Across Alliance jest grupą lokalnych CRO, które zjednoczyły się w celu osiągnięcia następujących celów:

Współpraca w wymianie specjalistycznej wiedzy, umiejętności i usług dotyczących badań klinicznych w celu dostarczenia naszym klientom danych najwyższej jakości w trakcie rozwoju nowych leków.

Dostarczanie ekonomicznie optymalnych usług w oczekiwanych ramach czasowych.

W każdym kraju zespół badania klinicznego w strukturach Across Alliance pracuje według wcześniej zdefiniowanych jednolitych standardów (ISO 9001 International Project Management system), które gwarantują dostarczenie wiarygodnych i rzetelnych danych z każdego kraju włączonego do badania klinicznego.

Ze względu na takie podejście Across Alliance jest w stanie prowadzić międzynarodowe badania kliniczne na zlecenie sponsorów w kilku lub w kilkunastu krajach korzystając z doświadczeń lokalnych CRO odnośnie badaczy i ośrodków badawczych, państwowych instytucji rejestracyjnych badań klinicznych i Komisji Bioetycznych.
Członkowie Across Alliance: Clinical Trial Service B.V. (Holandia), Dokumeds (Łotwa), ICTA (Francja), Pharmnet (Czechy) i monipol (Polska i Niemcy).

Więcej informacji na temat Across Alliance można znaleźć na stronie internetowej Across Alliance: http://acrossalliance.com/