clinical research

committed to You

Kontakt

Biuro w Polsce:                                     Biuro w Niemczech:

 

monipol Sp. z o.o.                                  monipol Contract Research and Medical Consultants GmbH

ul. Długa 31/3                                         Heilsbachstr. 22-24

PL - 31-147 Kraków                                DE - 53123 Bonn

Tel.: +48 12 630 18 50                            Tel.: +49 228 22 78 78 0

Fax: +48 12 630 18 61                            Fax: +49 228 22 78 78 99

                              

Deklaracja dotycząca ochrony danych osobowych

Wytyczne

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w oparciu o przepisy prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - RODO; ustawa z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych). W tej informacji o ochronie danych pragniemy Państwu przekazać informacje  o najważniejszych aspektach dotyczących przetwarzania danych osobowych na naszej stronie internetowej.

Przechowywanie danych

Na naszej stronie internetowej nie przechowujemy żadnych danych, dotyczy to również danych osobowych.

Nie używamy systemu analizy stron internetowych, a także nie korzystamy z usług mediów społecznościowych.

Dane nie są przechowywane, przetwarzane ani przekazywane dalej.

Państwa prawa

Mogą Państwo dochodzić swoich praw z tytułu: ujawnienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przesyłania danych, unieważnienia oraz sprzeczności.

Dane do kontaktu:

monipol Sp. z o.o.

ul. Długa 31/3

31-147 Kraków

jaroslaw.stepien@monipol.com

Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza prawo ochrony danych osobowych lub Państwa roszczenia z tytułu przepisów o ochronie danych  zostały w jakikolwiek sposób niekorzystnie rozpatrzone, możecie Państwo złożyć zażalenie do organu nadzoru:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

Nr telefonu: 22 531 03 00

Faks: 22 531 03 01