clinical research

committed to You

O nas

Misja

Badania naukowe nad lekami stanowią we współczesnym świecie ważny czynnik rozwoju społeczeństw. Poprzez stały rozwój i doskonalenie chcemy jako CRO zapewnić naszym zleceniodawcom pełny serwis najwyższej jakości w prowadzeniu międzynarodowych badaniach klinicznych.
Nasi klienci, to jest sponsorzy, partnerskie CRO, badacze, uczestnicy badań oraz dostawcy mogą w pełni zdać się na jakość naszych usług, doświadczenie, przestrzeganie norm etycznych oraz spełnienie podjętych zobowiązań.
Członkowie naszego zespołu postrzegają się nawzajem i szanują jako klienci wewnętrzni. Praca zespołowa, ciągłe kształcenie a także stała wymiana doświadczeń rozwijają nasz profesjonalizm, motywację, kreatywność i zaangażowanie. Wspólnie z naszymi klientami szukamy optymalnych rozwiązań. Na bazie wzajemnego szacunku i zaufania chcemy stale podwyższać jakość naszej wspólnej pracy. W taki właśnie sposób rozumiemy Good Client Practice.